Diensten

06 – 54 70 75 76

Wij pakken oorzaak en gevolg aan

Wijnen BV legt alle mogelijke risico’s van overlast vast in een inspectierapport: plekken waar ongedierte kan binnendringen, zich kan schuilhouden, hoe ze zich ontwikkelen en hoe een uitbraak kan worden voorkomen. Er wordt gelet op sporen en ook tekortkomingen van bouwtechnische, hygiënische of bedrijfsmatige aard.

Wijnen BV heeft verfijnde detectiesystemen waarmee knaagdieren en allerlei soorten, kruipende, vliegende en voorraad aantastende insecten tijdig gesignaleerd worden.

Ons bedrijf sluit zich maximaal aan bij Uw eigen HACCP-richtlijnen of Uw AIB- of BRC normen. Wij weten precies in welke branche met welke middelen gewerkt mag worden. Wij kunnen U een passend kwaliteitssysteem aanbieden.

A. Wijnen BV werkt uitsluitend met toegelaten bestrijdingsmiddelen; deugdelijk voor het doel, zonder schadelijke bijwerkingen en goed afbreekbaar. De middelen werken snel, zonder onnodig leed te veroorzaken en de te bestrijden dieren worden er niet resistent voor. Alleen een deskundige kent de juiste bestrijdingsmiddelen.