Muizen en andere knaagdieren

06 – 54 70 75 76

Knaagdieren zoals de bruine rat en huismuis veroorzaken besmettelijke ziektes.

De huismuis volgt de mens in zijn woning, zijn zeer nieuwsgierig en beschadigen allerlei producten en materialen om hun knaagdrift te bevredigen. Ze kunnen daarbij ziektekiemen overbrengen of knagend kortsluiting (brand) veroorzaken.

De bruine rat geeft er de voorkeur aan om zich in de directe nabijheid van de mens en zijn gebouwen, voorraden en afval op te houden. In waterrijke gebieden kunnen ze overbrenger zijn van de ziekte van Weil. Ze vervuilen en beschadigen voorraden en kunnen door hun knaagdrift (o.m. aan kabels) kortsluiting veroorzaken.

Door goede bouwkundige voorzieningen, kan men ratten en muizen buiten houden. Ook goede hygiëne (opslag en verwijderen van afval, nette opslag van producten, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d.) is van belang om de aanwezigheid van muizen en ratten tegen te gaan.

Wij beschikken over vele middelen om knaagdieren te vangen, maar vóóral om te voorkomen dat knaagdieren Uw pand bezoeken.