Kruipend en vliegend ongedierte

06 – 54 70 75 76

Een kakkerlakken- of vlooienplaag, uitbraak van blauwe vlees- of clustervliegen of hinder van ieder ander ongedierte bestrijden we op deskundige manier. Na een grondige inspectie en inventarisatie

wordt een bestrijdingsplan opgesteld. In overleg met gebruikers/bewoners worden afspraken gemaakt over tijdstip van actie, voorbereiding en huisdieren etc.

Een veel voorkomend probleem in goed geïsoleerde huizen is het oven-/papiervisje. Het ovenvisje wordt vaak aangezien als zilvervisje. Het verschil tussen beiden is dat het oven-/papiervisje kan leven in een relatief droge, vrij warme omgeving; het zilvervisje geeft de voorkeur aan meer vochtige omstandigheden. Ovenvisjes zullen moeten worden bestreden met chemische middelen. Zonodig moet “blok”-bestrijding plaatsvinden.

Vaak kan men door een goede hygiëne en het attent zijn op aanwezigheid van ongedierte in binnengebrachte goederen en producten veel overlast worden voorkomen.